МЕТА
АК "Легітимус" працює єдиною командою, в котрій
кожний реалізує свій потенціал задля досягнення
спільної мети. Ми розуміємо бузнес клієнтів, своє-
часно виявляємо й енергійно вирішуємо іх проблеми,
знаходячись у постійному контакті з клієнтом.
Орієнтуючись на практичний результат, ми ставимо
задачу й послідовно досягаємо її.

Ми захищаємо нашого клієнта, поєднуючи ініціативу
й українську "смекалку" з міжнародними стандартами
адвокатської практики.

ДОСВІД
Адвокати об'єднання "АК Легітимус" є висококваліфі-
кованими спеціалістами в області українського та
міжнародного права, а такоє мають значну практичну
діяльність в різноманітних державних та приватних
структурах.

Глибокі знання в різноманітних галузях права, до-
повнені значним досвідом роботи, дозволять вирі-
шити найскладніші задачі.